Návod: Naučte se, jak šetřit vodu — až 63% nákladů na vodu a její ohřev

Jak šetřit vodu v domácnosti

Proč neplýtvat vodou

Jak šetřit vodu může zásadním způsobem ovlivnit, kolik a po jakou dobu budeme mít k dispozici pitnou vodu jako doposud. Je odpovědností každého jednotlivce, jak se k tomuto problému postaví.

Šetření s vodou má více rovin. První nasnadě je rovina ekonomická. Šetřením s vodou uspoříte peníze za

 • vodné a stočné,
 • ohřev vody.

Na první pohled méně zřetelná je rovina ochrany přírody a životního prostředí. Nedostatek a zhoršení kvality má a bude mít čím dál tím větší vliv na to, kde a jak žijeme.

Šetření s vodou zmenšuje množství vody, které je třeba upravovat před jejím využitím člověkem a následně ji čistit v čističkách odpadních vod. Čištění odpadní vody není ideální a vyčištěná voda je stále znečištěná. Důvodem jsou neexistující technologie pro čištění nebo jejich přílišná ekonomická nákladnost.

Nezanedbatelné je i množství energie a peněz, kterou je do celého koloběhu úpravy a čištění vody investovat. Energie i peníze za sebou nechávají negativní ekologickou stopu.

Poslední neméně důležitou rovinou je rovina etická. U nás vodu vnímáme jako samozřejmost, ale v budoucnu tomu tak nemusí být. Voda je komodita nezbytná pro naše přežití. A je nezbytné ji zachovat dostupnou a využitelnou pro budoucí generace.

Spořit vodou sebou nese jen samá pozitiva. Začít spořit můžete dokonce i změnou svých návyků. Poradíme vám níže.

Voda nad zlato

Na první pohled by se mohlo zdát, že vody je dostatek, neboť ji vidíme každý den všude kolem sebe a pokrývá velkou část povrchu naší planety.

Je ale důležité si uvědomit, že voda, která je k dispozici a je použitelná jako pitná voda,  je pouze několik málo desetin procenta z celkového množství vody na světě.

A tuto vodu velmi rychle odčerpáváme a znehodnocujeme. Podzemní vody jsou odebírány rychleji než se obnovují. Povrchové i podzemní vody jsou čím dál tím více kontaminovány a jejich čištění není možné, nebo je příliš náročné.

Dalším problémem je nestálost klimatu. Zásadním problémům s vodou tak můžeme, i v našich končinách, čelit již za několik málo let.

Jak spořit vodu

Malá změna chování znamená velkou úsporu

Drobnými změnami chování můžete docílit značných úspor. Naučte se a své okolí přemýšlet nad spořením s vodou. Níže najdete pár praktických tipů pro různá místa, kde vodu používáte.

V koupelně

 • Zavřete vodu, když si čistíte zuby nebo se holíte.
 • Když se ve sprše mydlíte, nebo nanášíte šampón, vypněte sprchu.
 • Omezte počet koupání ve vaně nebo alespoň napouštějte méně vody.

V kuchyni

 • Ohřívejte pouze množství vody, které potřebujete, nebo ohřátou vodu uchovejte pro další použití v termosce.
 • Používejte myčku nádobí, ale vždy pouze zcela naplněnou.
 • Potraviny neomývejte pod tekoucí vodou, ale  napusťte si vaničku.
 • Pokud nádobí umýváte ručně, neoplachujte ho pod tekoucí vodou, ale napusťte si dřez či vaničku.
 • Pokud pijete chladnou vodu, ochlaďte ji ve džbánu či lahvi v lednici, zbytečně tak nemusíte odpouštět vodu.

Nezávisle na místě

 • Kapající kohoutek či toaletu opravte vždy co nejdříve. Protékající WC znamená ztrátu až několik tisíc litrů vody ročně.
 • Rostliny zalévejte ráno či večer, snížíte tak ztráty vody odpařením.
 • Nevhazujte do toalety a dřezu nečistoty.
 • Znečištěnou vodu např. po oplachu nádobí či potravin, můžete použít na spláchnutí.
 • Použitou vodu, která není znečištěna čistícími prostředky apod., můžete použít k zalévání květin.

Zařízení pro úsporu vody

Další možností, jak významným způsobem ušetřit velké množství vody, jsou spořiče vody. Jsou to drobná zařízení, která se instalují na vodovodní baterie, sprchové hlavice či hadice a toalety. S cenou v řádu stovek korun a návratností v jednotkách měsíců, se jedná o nejjednodušší a nejefektivnější způsob úspory vody. Instalace nezabere více než několik minut a životnost zařízení je v řádu let.

Spořiče vody jsou na českém trhu relativní novinkou, která se začala objevovat v 90tých letech a následně byl trh zaplaven velkým množstvím zařízení, která na první pohled vypadají stejně. Zařízení pro spoření mají ovšem delší historii, která sahá až do 70tých let.

V Česku často zaznívá argument, že spořiče vody jsou nekomfortní a brzy se ucpou vodním kamenem. Tyto argumenty jsou zcela na místě a vycházejí ze zkušenosti mnoha uživatelů, kdy byly použity nevhodné produkty, které nefungovaly jak se očekávalo.

Základním předpokladem pro dlouhodobé provozování spořičů vody je správná volba modelu spořiče dle požadavků, které jsou na ně kladeny. Správně zvolený spořič by měl vždy znamenat minimálně zachování komfortu při mytí a odolnost vůči vodnímu kameni. Často instalací správného spořiče docílíte výrazného zlepšení komfortu při umývání a sprchování.

V posledních několika málo letech je na úsporu vody a spořiče kladen důraz investory a developery při výstavbě nových nemovitostí. Bohužel však i špičkové nejnovější baterie bývají často bez spořiče, s nevhodným spořičem, nebo jsou jednoduše příliš drahé a ekonomicky se jejich nákup nevyplatí. Obvykle se tak vyplatí spořiče instalovat i do zcela nových prostor.

Důvodem není ani tak dostupnost spořičů jako nedostatek odborných informací a orientaci na trhu. Odpovědné společnosti a prodejci mohou zajistit či dokonce mají v sortimentu odpovídající produkty, ale  nepracují s nimi správně.

Níže vám poradíme, jak vybrat spořič pro jednotlivé aplikace. Je jedno, zda do bytu, domu, administrativní budovy nebo hotelu.

Spořiče vody na baterii

Investice: cca 200-300 Kč / baterie

Průměrná úspora: 60% (cca 15 l / osoba za den)

Šetřiče vody pro vodovodní baterie jsou aerátory (malá součástka na konci ramínka vodovodní baterie – v některých případech nemusí být na první pohled vidět), které zároveň omezují průtok vody a případně i upravují vlastnosti proudu.

Spořiče vody jsou vhodné na většinu míst a mohou přinést výraznou úsporu vody. Stejně jako běžné aerátory, spořiče vody trpí na usazování vodního kamene. To lze ovšem výběrem správného spořiče minimalizovat a docílit tak značné životnosti a minimalizovat, či eliminovat náklady na údržbu.

Mřížka

První věcí, které byste si měli na spořiči vody všímat je to, jakým způsobem je řešena spodní část, ze které vytéká voda. Níže vidíte různé technické řešení a jejich vlastnosti.

Síťka

Zcela nevhodné řešení. Zanáší se vodním kamenem a zvyšuje rizika růstu bakterií.

Žádná odolnost proti vodnímu kameni.

Vodní kámen téměř nelze odstranit.

Mřížka

Levné a nejčastější řešení. Trpí usazováním vodního kamene. Modely vyrobené z kvalitních plastů usazování mírně omezují.

Dobrá odolnost proti vodnímu kameni.

Odstranění vodního kamene vyžaduje demontáž.

Voštinová

Usazování vodního kamene je díky voštinové struktuře značně omezené.

Vylepšená odolnost proti vodnímu kameni.

Odstranění vodního kamene vyžaduje demontáž.

Easy Clean

Díky materiálům a tvaru mřížky je usazování vodního kamene omezeno na minimum i v náročných podmínkách.

Maximální odolnost proti vodnímu kameni.

Odstranění kamene bez demontáže přejetím prstu.

Druhy proudů vody

Aerátory se síťkou neupravují proud vody,  má tak nepravidelný tvar, malý průměr a pro mytí potřebujete velký objem vody a delší čas. Takto neupravený proud způsobuje velké množství odstříkávajících kapek, což je nepříjemné, nehygienicé a zvyšuje nároků na úklid okolí.

Spořiče vody obvykle vlastnosti proudu vody upravují a to různými způsoby. Níže je přehled různých proudů vody a jejich použití.

Provzdušněný

Pro domácnosti, pokoje v ubytovacích zařízeních apod.

Sprej

Pro veřejné toalety a všude tam, kde je třeba extrémních úspor.

Laminární

Pro nemocnice a další místa se zvýšenými požadavky na hygienu.

Provzdušněný proud se hodí na absolutní většinu míst. Sprej a laminární jsou spíše pro specializované aplikace. Nově se i v nemocnicích používají kvalitní provzdušněné proudy.

U provzdušněného proudu je důležitý jeho průměr, síla a obsah vzduchu. Měl by být co nejširší a téct pomalu, avšak dostatečně na pohodlné mytí rukou apod.

S kvalitními spořiči se tak paradoxně s úsporou vody zlepšuje nebo minimálně zachovává komfort při mytí!

Nespornou výhodou kvalitního usměrněného proudu je minimalizace stříkající vody. Nepotřísníte si tak oblečení, okolí umyvadla a snižuje se tak také možnost kontaminace rukou či okolních ploch nebezpečnými bakteriemi.

Omezení průtoku vody

Všechny spořiče vody jsou založeny na principu omezení průtoku vody přes aerátor. Níže naleznete doporučené průtoky vody.

 Úspora Litrů   Kdy je vhodné použít
 Neúsporné  > 7 l Baterie bez technologií na šetření s vodou.
 Komfort 5 – 7 l Pro maximální komfort a kuchyně.
 Standard 3,7 – 5 l Vhodné pro většinu míst.
 Extrém < 3,7 l Extrémní úspora na místa, kde není dostatek vody.

Spořiče nejsou vhodné na místa, kde chcete pustit rychle velký objem vody. Například úklidové místnosti, baterie ve vaně. I pro tyto místa však existuje řešení – spořiče s přepínatelným průtokem. První variantou je přepínání mezi plným a omezeným průtokem pomocí tlačítka v ploše aerátoru. Druhou pak speciální spořiče, kdy po stisknutí tlačítka získáte plný proud do okamžiku, kdy zavřete vodovodní baterii.

Optimálním řešením jsou spořiče s regulátorem konstantního průtoku, které poskytují stejný průtok téměř nezávisle na tlaku vody.

Objímky a závity

Jak jsme si již řekli, aerátory s funkcí spořiče vody, se instalují na konec vodovodní baterie. Tyto zakončení mají různé standardy závitů. Při nákupu spořiče je třeba vždy vybrat závit kompatibilní s vaší baterií.

U nás se obvykle setkáte s následujícími závity.

Spořič vody RCM profi Spray M24

M24 vnější závit

Spořič vody RCM profi Spray M22

M22 vnitřní závit

M18 vnější závit

U nejpoužívanějších spořičů M24 a M22 je samotný aerátor upevňování k baterii pomocí objímky. Objímku je vždy vhodné s aerátorem instalovat novou a použít kvalitní objímku, která zajistí odolnost vůči vodnímu kameni. Nekvalitně povrchově upravené objímky bývají zpravidla důvodem usazování vodního kamene.

Při instalaci objímky je také důležité použít plastové klíče, či speciální kleště s plastovou ochranou. Jinak hrozí poškození objímky (nemusí být viditelné) a následné usazování vodního kamene. Je proto vhodné si společně se spořiči zakoupit i vhodné vybavení na instalaci.

Konstrukce spořiče vody

Dobré je také věnovat pozornost konstrukci spořiče. Kvalitní spořič vody musí být konstruován tak, aby byl co nejvíce odolný nejen proti vodnímu kameni, ale také proti pevným částicím. Na mnoha místech jsou ve vodě obsaženy pevné částice,např. písek či části starých trubek. Ty se mohou shromažďovat za aerátorem v přírubě baterie a časem omezit prutok vody a následně tak ovlivnit kvalitu proudu.

Mnoho výrobců bohužel konstruuje své výrobky tak, že na straně směrem k baterii mají velmi úzkou mřížku, která je navíc v prohlubni. Dochází tak k velmi rychlému zanesení nečistotami. V ideálním případě by sítko mělo být přes celý průměr příruby a mělo by být kopulovitého tvaru, který zajistí průchodnost i při zanesení.

V místě, kde je ve vodě velmi mnoho pevných částic, můžete použít specializované spořiče, které jsou schopny automaticky nečistoty propustit přes aerátor.

Úspora vody ve sprše

Investice: cca 300 Kč / hlavice

Průměrná úspora: 60% (cca 20 l / osoba za den)

Velká část sprch pracuje s průtokem 20 l / min. Stejný komfort i umytí lze jednoduše dosáhnout i s méně jak polovičním průtokem vody.

Spořiče vody pro sprchy jsou omezovače průtoku, které se instalují obvykle před hadici ruční sprchy, méně často mezi hadici a ruční sprchu. Instalace před hadicí výrazným způsobem zvyšuje životnost hadice a zlepšuje její ohebnost. V případě horních sprch se spořiče instalují mezi závit horní sprchy a přívodní přírubu.

Pro většinu sprch je dostačující průtok 8 l /min. U základních spořičů, které nemají funkci regulátoru konstantního průtoku, však dochází v závislosti na tlaku a jeho případném kolísání, k značným výkyvům v množství dodávané vody a je tedy třeba použít vyšší průtok tak, aby nedocházelo k poklesu síly proudu a komfortu.

Jako nejvhodnější se tak jeví produkty s regulátorem konstantního proudu, kde je zajištěn zvolený průtok vody.

Spořič vody pro ruční sprchy lze pořídit i s integrovaným zpětným ventilem, který zamezí zpětnému proudění vody ze sprchové hlavice a hadice zpět do rozvodů vody. Může tak zamezit kontaminaci rozvodů vody různými bakteriemi a předejít tak zdravotním rizikům i vysokým nákladům spojeným s řešením tohoto problému.

 Úspora Litrů   Kdy je vhodné použít
 Neúsporné  > 12 l Sprchy bez technologií na šetření s vodou.
 Komfort 12 l Pro sprchy, kde je požadován větší komfort.
 Standard 8 – 10 l Vhodné pro sprchy na většinu míst.
 Extrém 5 – 7 l Extrémní úspora na místa, kde není dostatek vody a pro školky.

Úspora vody pro WC

Investice: cca 300 Kč na toaletu

Průměrná úspora: 19% (cca 8 l / osoba za den)

Většina splachovacích toalet v Česku splachuje 8mi nebo 10ti litry vody, méně často i 12ti a více litry. Situace se velmi pomalu v poslední době mění. Instalací spořiče vody pro toalety můžete objem vody výrazně snížit a ušetřit.

Instalace spořičů toalet je velmi jednoduchá. Instalují se do nádržky s vodou a jsou vhodné pro většinu toalet v ČR. Výběr spořiče pro WC je jednoduchý. Stačí si vybrat jaký typ a jakou úsporu chcete zvolit.

Typy spořičů vody pro toalety

Níže najdete přehlednou tabulku typů spořičů toalet a jejich vlastností.

Upload Image...

Závaží

Instalací jednoduchého nerezového závaží lze ovlivnit množství vody použité při spláchnutí.

DOPORUČUJEME

+ Neomezená životnost
+ Možnost použití celého objemu vody
+ Síla spláchnutí

Upload Image...

Úprava hladiny plováku

Úpravou hladiny plováku lze ovlivnit celkové množství vody, které má toaleta k dispozici.

NEDOPORUČUJEME

– Omezené množství vody na spláchnutí
– Nižší tlak vody při splachování

Upload Image...

Zmenšení objemu nádrže

Vložením sáčku do nádoby toalety lze ovlivnit celkové množství vody, které má toaleta k dispozici.

NEDOPORUČUJEME

– Omezené množství vody na spláchnutí
– Nižší tlak vody při splachování

Přehled nastavení průtoku pro toalety

 Úspora Litrů  Závaží  Kdy je vhodné použít
 Neúsporné  > 6,5 l Běžné toalety bez spoření s vodou.
 Komfort 6,5 l 2 ks Komfortní splachování vhodné pro většinu míst včetně domácností a ubytovacích zařízení.
 Standard 4,5 l 3 ks Vhodné na místa, kde chcete více ušetřit a obsluha je obeznámena s tím, jak spořič funguje.
 Extrém 3 l 4 ks Extrémní úspora na místa, kde není dostatek vody a pro školky.

Spořiče pro toalety nedoporučujeme používat, pokud máte opakující se problémy s ucpáváním odpadů.

Zařízení pro úsporu vody

Existuje mnoho dalších způsobů, jak šetřit s vodu. Jedním z nich je například vybudování infrastruktury pro recyklaci již použité vody a její následné použití na splachování apod. Nebo systémy pro zadržování dešťové vody a její následné použití. Tyto způsoby jsou nad rámec záměru tohoto článku.