Watersavers RA6 vs RCM basic EP DC 4L recenze

Spořič vody Watersavers RA6 od brněnské firmy WATERSAVERS, s.r.o. (na úvodním obrázku vpravo) je jedním z nejznámějších spořičů vody na českém trhu. Pojďme se podívat jak obstojí v porovnání se spořičem vody RC Mannesmann basic EC DC 4L (na úvodním obrázku vlevo) s regulátorem konstantního průtoku, technologií Easy Clean pro odstranění vodního kamene a Dual Core pro komfortní proud již od 0,2 baru.

Každá firma nabízející spořiče vody argumentuje až téměř neuvěřitelnými argumenty o technické dokonalosti a patentech, kterými jejich produkt oplývá. Z pohledu zákazníka to může působit až úsměvně, čí vypadat, že všechny produkty jsou stejné. Bez odborných znalostí a laboratorního vybavení je těžké často opakované argumenty zhodnotit.

Zapomeňme na marketingová tvrzení a pojďme se podívat na technické řešení a vlastnosti “českého vynálezu” spořiče vody Watersavers RA6 a spořiče vody RCM basic EC DC 4L.

Princip fungování

Oba spořiče fungují na principu omezení průtoku vody pomocí o-kroužku, se kterým přišla jako první na světě RC Mannesmann v roce 1973. Nevýhodou tohoto řešení je závislost průtoku na tlaku vody, kdy při poklesu tlaku v rozvodech dochází ke snížení průtoku spořičem. Často tak dochází ke snížení komfortu, někdy až na hranu použitelnosti.

Řešení závislosti na tlaku

Abychom mohli objektivně porovnat Watersavers RA6 a RCM basic EC DC 4L, podrobili jsme oba produkty testování v naší laboratoři v Fürstenwaldu. Výsledek vidíte na grafu níže.

Graf závislosti průtoku na tlaku

Na horizontální ose X je tlak a na vertikální ose Y je průtok v l/min. Červenou je znázorněn průtok produktu Watersavers RA6 a modrou RCM basic EC DC 4L. Pro test byl použit RA6 v základním nastavení tak, jak je dodáván firmou Watersavers, s.r.o.

Z výsledků je jasné, že Watersavers RA6 poskytuje průtok závislý na tlaku v rozvodech. Navíc jeho použitelnost velmi omezuje kvalita proudu – více níže v sekci “Kvalita proudu”. Dle informací přiložených k produktu by základní nastavení mělo poskytovat průtok 6 l/min. Této hodnoty jsme dosáhli při tlaku 6,5 barů, se kterým se prakticky nikde nesetkáte. Zjistit kolik skutečně protéká spořičem RA6 můžete tedy zjistit pouze měřením po instalaci. S jakoukoliv změnou tlaku ovšem dojde k úpravě této hodnoty. Nikdy tedy nevíte, jaký průtok aktuálně máte.

RA6 nabízí oproti RCM basic EC DC 4L možnost výměny o-kroužků a tím nastavení průtoku. Nicméně problém se změnou tlaku a průtoku zůstane.

Spořič RCM basic EC DC 4L integruje 2 technologie, které zajišťují téměř nezávislé fungování na tlaku vody v rozvodech a především při jeho kolísání.

Regulátor konstantního průtoku garantuje, že průtok spořiče bude stejný od 1 do 8mi barů.
Technologie Dual Core zajistí průtok od 0,2 do 1 barů.

Jak můžete vidět na obrázku, RCM basic EC DC 4L je plně použitelný od 0.25 barů a plný komfort již od 0.5 barů. Průtok je pak nezměněn až do hodnoty 8 barů. Dosáhnete tak maximálního komfortu i úspory za všech okolností. Vítejte v 21. století.

Odolnost proti vodnímu kameni

Prodejci spořiče Watersavers RA6 často poukazují na jeho odolnost proti vodnímu kameni, ale už se téměř nikde nedočtete, jak to funguje. Z dokumentace dostupným RA6 vyplývá, že odolnost proti vodnímu kameni je dána tvarem plastové mřížky a sítkem na vstupu do spořiče.

Ovšem obdobný princip používají naše spořiče RCM basic LP již od 90 tých let. Není technicky možné, aby tato opatření zabránila vzniku vodního kamene a je třeba je pravidelně demontovat a čistit.

Srovnávaný spořič RCM basic EC DC 4L je jiný, používá technologii Easy Clean, která omezuje usazování vodního kamene a umožňuje jeho odstranění bez demontáže při běžné údržbě.

U Easy Clean produktů je spodní část spořiče ze silikonu, který je velmi odolný, ale měkký. Lze jej při úklidu jednoduše přejet prstem a tím odstraníte vodní kámen. Vodní kámen se na spořičích usazuje při vysychání zbytkové vody. Easy clean má speciální zužující se tvar, který minimalizuje zbytkovou vodu na spořiči po uzavření baterie a tím i množství vodního kamene.

Proud vody

Oba produkty používají provzdušněný proud.

U Watersavers RA6 se proud stává použitelný od tlaku 2 barů a od tlaku cca 5 barů dochází k deformaci proudu a výraznému mihotání.

RCM basic EC DC 4L má proud použitelný od 0,25 barů a plný od 0,5 barů. I od 5ti barů do 8mi barů je proud minimálně rozkmitaný či deformováný.

Hluk

Měřením hluku nebylo primárním cílem tohoto testování. Hodnota hluku spořiče Watersavers RA6 zejména při tlaku větším jak 5 barů byla vyšší než u RCM basic EC DC 4L. Předpokládáme, že hluk souvisí s proudem, kdy dochází k rázovým vlnám tlaku, které deformují proud a při tom dochází k větší hlučnosti. Rozdíl hladiny hluku byl jasně slyšitelný i běžným sluchem. K jeho měření však nebylo použito kalibrovaných přístrojů, proto prosím tento bod berte jako subjektivní hodnocení.

Úspornost

Watersavers RA6 může přinést úsporu vody. Avšak při poklesu tlaku např. při odběru na více místech v objektu, dojde k poklesu průtoku vody. V kombinaci s nepříliš kvalitním proudem, tak dojde ke snížení komfortu – při nižším tlaku pod hranu použitelnosti. V případě nárůstu tlaku naopak dojde ke zvýšení průtoku, což bude znamenat neúspornost a také nadměrný hluk.

Jedinou přidanou hodnotou Watersavers RA6 je systém výměnných kroužků. Naopak cena je další z nevýhod. Více se dozvíte níže.

RCM basic EC DC 4L obsahuje nejmodernější technologie. Dodává komfortní proud od 0,25 baru do 8mi barů. Docílíte tak jasně dané úspory a komfortu.

Čistota a bakterie

Hygieničnost spořičů vody je přímo spojená s množením bakterií na spořiči. Z velké části toto téma souvisí s vodním kamenem. Více vodního kamene = více nebezpečných bakterií.

O odolnosti proti vodnímu kameni a jeho odstraňování u Watersavers RA6 i RCM basic EC DC 4L jsme si již řekli výše. Existuje však ještě další aspekt, který má vliv na hygienu a potenciální množení bakterií ve vodě.

Spořič Watersavers RA6 má na vstupu přes cca ⅔ plochy válec na jeho vrcholu je klobouček se sítkem. Toto řešení má své nevýhody:

  • Mezi kloboučkem, kuželem a přírubou je místo, kde může docházet k usazování nečistot a také stagnaci vody, což není vhodné z pohledu množení bakterií.
  • Pokud máte ve vodě mnoho pevných částic, malá velikost sítka může vést k omezení proudu vody a deformaci proudu.

RCM basic EC DC 4L má na vstupu přes celou šíři klobouček se sítkem. V případě, že ve vodě se vyskytuje větší množství mechanických nečistot, je k dispozici verze spořiče AutoClean, která automaticky propustí částice přes spořič.

RA6 výměnné o-kroužky

Spořič vody Watersavers RA6 nabízí možnost výměny O-kroužků, kterými si můžete vybrat objem průtoku vody.

Prakticky to znamená, že v základním nastavení má spořič průtok 6 l/min a při změně kroužku na červený O-kroužek docílíte průtoku 8 l/min. Jak jsme již předvedli výše, tyto hodnoty jsou závislé na tlaku.

Prakticky je výměna O-kroužku náročná. Musíte použít speciální nástroj nebo pinzetu. Obvykle při výměně O-kroužků dojde k poškrábání či jinému poškození plastů spořiče.

Cena

Watersavers RA6 stojí 299 Kč s DPH.

RCM basic EC DC 4L stojí 300 Kč s DPH.

Praktické zkušenosti a životnost

V praxi se často setkáváme s budovami, které byly před lety osazeny produktem Watersavers RA6. Jedná se například o nemocnice a hotely. Obvykle se jedná o instalace, kde jsou Watersavers RA6 8 let nebo více. Po této době jsou obvykle již demontovány, či zůstávají nainstalovány jednotky procent.

Odhadujeme, že při kvalitní údržbě, například v domácnosti, může být u Watersavers RA6 životnost kolem 10ti let. V hotelích a nemocnicích spíše 5-6 let.

RCM basic EC DC 4L není na trhu dostatečně dlouhou dobu, aby bylo možné se přímo odkazovat na daný produkt. Nicméně RCM basic EC bez Dual Core technologie, který používá stejný design, materiály a technologii Easy Clean na trhu dostatečně dlouho je. Najdete jej u velké části dražších řad vodovodních baterií předních výrobců na našem trhu. I po 10ti letech s minimální údržbou jsou tyto produkty stále funkční a často je třeba vyměnit pouze kovovou objímku a těsnění.

Životnost je dána údržbou a také složením vody v daném místě. Výše uvedené je naše subjektivní hodnocení z objektů na území města Brna, kde jsou podmínky dost extrémní.

Závěr

RCM basic ve všech vlastnostech překonává Watersavers RA6, který je alternativou zastaralého RCM basic LP z 90tých let. RCM basic LP nabízíme za cenu 200 Kč s DPH, ale i ten obsahuje regulátor konstantního průtoku. Verze poskytující průtok v závislosti na tlaku stojí 150 Kč s DPH – k dispozici na vyžádání.

Produkt Watersavers RA6 je prezentován jako revoluce v úspoře vody, ale mimo výměnných O-kroužků, je jeho princip fungování a z velké části i design založen na našich prvních aerátorech s restriktorem z 90. a konce 80. let.

Prohlášení

Tento článek obsahuje srovnávací reklamu produktů Watersavers RA6 a RCM basic EC DC 4L. Popisované informace se snažíme prezentovat co nejobjektivněji tak, aby byly splněny všechny požadavky na srovnávací reklamu dané občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. § 2980.