Proč neplýtvat vodou

Šetření s vodou může zásadním způsobem ovlivnit, kolik a po jakou dobu budeme mít k dispozici pitnou vodu jako doposud. Je odpovědností každého jednotlivce, jak se k tomuto problému postaví.

Šetření s vodou má více rovin. První nasnadě je rovina ekonomická. Šetřením s vodou uspoříte peníze za

 • vodné a stočné,
 • ohřev vody.

Na první pohled méně zřetelná je rovina ochrany přírody a životního prostředí. Nedostatek a zhoršení kvality má a bude mít čím dál tím větší vliv na to, kde a jak žijeme.

Šetření s vodou zmenšuje množství vody, které je třeba upravovat před jejím využitím člověkem a následně ji čistit v čističkách odpadních vod. Čištění odpadní vody není ideální a vyčištěná voda je stále znečištěná. Důvodem jsou neexistující technologie pro čištění nebo jejich přílišná ekonomická nákladnost.

Nezanedbatelné je i množství energie a peněz, kterou je do celého koloběhu úpravy a čištění vody investovat. Energie i peníze za sebou nechávají negativní ekologickou stopu.

Poslední neméně důležitou rovinou je rovina etická. U nás vodu vnímáme jako samozřejmost, ale v budoucnu tomu tak nemusí být. Voda je komodita nezbytná pro naše přežití. A je nezbytné ji zachovat dostupnou a využitelnou pro budoucí generace.

Spořit vodou sebou nese jen samá pozitiva. Začít spořit můžete dokonce i změnou svých návyků. Poradíme vám níže.

Voda nad zlato

Na první pohled by se mohlo zdát, že vody je dostatek, neboť ji vidíme každý den všude kolem sebe a pokrývá velkou část povrchu naší planety.

Je ale důležité si uvědomit, že voda, která je k dispozici a je použitelná jako pitná voda, je pouze několik málo desetin procenta z celkového množství vody na světě.

A tuto vodu velmi rychle odčerpáváme a znehodnocujeme. Podzemní vody jsou odebírány rychleji než se obnovují. Povrchové i podzemní vody jsou čím dál tím více kontaminovány a jejich čištění není možné, nebo je příliš náročné.

Dalším problémem je nestálost klimatu. Zásadním problémům s vodou tak můžeme, i v našich končinách, čelit již za několik málo let.

Jak spořit vodu

Malá změna chování znamená velkou úsporu

Drobnými změnami chování můžete docílit značných úspor. Naučte se a své okolí přemýšlet nad spořením s vodou. Níže najdete pár praktických tipů pro různá místa, kde vodu používáte.

V koupelně

 • Zavřete vodu, když si čistíte zuby nebo se holíte.
 • Když se ve sprše mydlíte, nebo nanášíte šampón, vypněte sprchu.
 • Omezte počet koupání ve vaně nebo alespoň napouštějte méně vody.

V kuchyni

 • Ohřívejte pouze množství vody, které potřebujete, nebo ohřátou vodu uchovejte pro další použití v termosce.
 • Používejte myčku nádobí, ale vždy pouze zcela naplněnou.
 • Potraviny neomývejte pod tekoucí vodou, ale napusťte si vaničku.
 • Pokud nádobí umýváte ručně, neoplachujte ho pod tekoucí vodou, ale napusťte si dřez či vaničku.
 • Pokud pijete chladnou vodu, ochlaďte ji ve džbánu či lahvi v lednici, zbytečně tak nemusíte odpouštět vodu.

Nezávisle na místě

 • Kapající kohoutek či toaletu opravte vždy co nejdříve. Protékající WC znamená ztrátu až několik tisíc litrů vody ročně.
 • Rostliny zalévejte ráno či večer, snížíte tak ztráty vody odpařením.
 • Nevhazujte do toalety a dřezu nečistoty.
 • Znečištěnou vodu např. po oplachu nádobí či potravin, můžete použít na spláchnutí.
 • Použitou vodu, která není znečištěna čistícími prostředky apod., můžete použít k zalévání květin.

Zařízení pro úsporu vody

Další možností, jak významným způsobem ušetřit velké množství vody, jsou spořiče vody. Jsou to drobná zařízení, která se instalují na vodovodní baterie, sprchové hlavice či hadice a toalety. S cenou v řádu stovek korun a návratností v jednotkách měsíců, se jedná o nejjednodušší a nejefektivnější způsob úspory vody. Instalace nezabere více než několik minut a životnost zařízení je v řádu let.
Spořiče vody jsou na českém trhu relativní novinkou, která se začala objevovat v 90tých letech a následně byl trh zaplaven velkým množstvím zařízení, která na první pohled vypadají stejně. Zařízení pro spoření mají ovšem delší historii, která sahá až do 70tých let.

V Česku často zaznívá argument, že spořiče vody jsou nekomfortní a brzy se ucpou vodním kamenem. Tyto argumenty jsou zcela na místě a vycházejí ze zkušenosti mnoha uživatelů, kdy byly použity nevhodné produkty, které nefungovaly jak se očekávalo.

Základním předpokladem pro dlouhodobé provozování spořičů vody je správná volba modelu spořiče dle požadavků, které jsou na ně kladeny. Správně zvolený spořič by měl vždy znamenat minimálně zachování komfortu při mytí a odolnost vůči vodnímu kameni. Často instalací správného spořiče docílíte výrazného zlepšení komfortu při umývání a sprchování.

V posledních několika málo letech je na úsporu vody a spořiče kladen důraz investory a developery při výstavbě nových nemovitostí. Bohužel však i špičkové nejnovější baterie bývají často bez spořiče, s nevhodným spořičem, nebo jsou jednoduše příliš drahé a ekonomicky se jejich nákup nevyplatí. Obvykle se tak vyplatí spořiče instalovat i do zcela nových prostor.

Důvodem není ani tak dostupnost spořičů jako nedostatek odborných informací a orientaci na trhu. Odpovědné společnosti a prodejci mohou zajistit či dokonce mají v sortimentu odpovídající produkty, ale nepracují s nimi správně.

Níže vám poradíme, jak vybrat spořič pro jednotlivé aplikace. Je jedno, zda do bytu, domu, administrativní budovy nebo hotelu.

Spořiče vody na baterii